b

Būvfizika

Zināšanas būvfizikas jomā ir nepieciešamas projektējot, būvējot, ekspluatējot un rekonstruējot visas ēkas.

Būvfizikā izmanto teorētiskās izpētes, aprēķinu un pārbaudes metodes laboratorijas un dabiskos apstākļos.

Būvfizikā analizē siltuma un mitruma pārejas procesus, būvmateriālu un būvkonstrukciju siltumfizikālās īpašības.

Būvfizikā izvērtē procesus ēku un būvju norobežojošajās konstrukcijās un to nodalītajās vidēs.

Būvfizika ir praktiski orientēta un zinātniski pamatota pieeja ēkas energoefektivitātes risinājumiem.

Būvfizikas metodes izmanto, lai nodrošinātu telpā nepieciešamo mikroklimatu, skaņas izolāciju un gaismtehnisko režīmu.

c
Uzziniet vairāk praktiski noderīgas informācijas mūsu sociālajos tīklos!

Sekojiet mums un uzziniet par dažādām interesantām un pamācošām situācijām no objektiem, ēku projektu risinājumos, iepazīstieties ar pamācošiem video materiāliem par ēku gaiscaurlaidības mērījumu gaitu, siltumizolācijas materiāliem un to veidiem, ēku termogrāfiju, siltumtehnisko procesu izraisītiem bojājumiem objektos.

Kļūstiet zinošāki esot kopā ar mums