Iespējams labākais iespējamais!

n50=0,08 (1/h) ir iespējams!

Andris Vulāns, vadošais būvfizikas inženieris

Pie labākiem ēkas gaiscaurlaidības rādītājiem nekā noteikts būvnormatīvā LBN 002-19 būvpraksē jau pierasts, kaut arī joprojām ir daudzi pasūtītāji, projektētāji un būvniecības uzņēmumi, kuriem ēkas gaiscaurlaidības kritēriju un nozīmīguma izpratne joprojām ir nezināma un šķiet abstrakta.
Savukārt, tiem, kuri izrāda arvien profesionālāku attieksmi gan pret ēkas projektēšanas procesu, gan būvniecības gaitu un būvuzraudzības tehniku, labāku ēkas gaiscaurlaidības rādītāju sasniegšana vairs nešķiet nekas neparasts.
Kā izcilu piemēru šādai sadarbībai un attieksmes sinerģijai var minēt Ventspils Zinātnes un Inovāciju centra “VIZUM” būvprojektu. Jau ēkas projektēšanas stadijā no pasūtītāja puses bija skaidri definēti sasniedzamie ēkas energoefektivitātes rādītāji, pie kuru sasniegšanas arī visu laiku tika strādāts gan projektēšanas, gan ēkas būvniecības gaitā, paredzot uzraudzības procesu, kas ietver arī ēkas energoefektivitātes rādītāju kontroli atbilstoši SIA “Būvfizika” speciāli izstrādātai kvalitātes kontroles sistēmai.
Kā rezultāts labi paveiktam “mājas darbam” ir izcils sasniegtais ēkas gaiscaurlaidības rādītājs veicot ēkas pirmsnodošanas ekspluatācijā gaiscaurlaidības pārbaudi (blowerdoortests) atbilstoši būvprojekta, kā arī LBN 002-19 IV.nodaļas prasībām.
“VIZUM” ēkā sasniegtais ēkas gaiscaurlaidības rādītājs ir n50=0,08 1/h, q50=0,28 m3/(m2xh), kas ir būtiski labāk nekā nosaka gan LBN 002-19 (prasība q50 ne lielāks par 1,50 m3/(m2xh)), gan pasīvas ēkas kritērijs (q50 ne lielāks par 0,60 m3/(m2xh)).

blowerdoor

Vai tas kaut ko maksāja? Jā, tās ir papildu izmaksas projektēšanas un būvniecības procesā, bet, ņemot vērā, ka ēkas energoefektivitātes papildu uzlabojums ir ~5 kWh/m2 (13% no ēkas patēriņa!) salīdzinot ar situāciju, ja tiktu sasniegta tikai LBN 002-19 normatīvā gaiscaurlaidības vērtība, tad ieguvums, ko ēkas īpašnieks iegūst dotajās izmaksās, pateicoties kvalitatīvi veiktiem būvdarbiem un energoefektivitātes risinājumu būvuzraudzības procesam, ir paliekošs uz visu turpmāko ēkas ekspluatācijas laiku! Naudas izteiksmē tikai siltumenerģijas ietaupījums 20 gados sastādīs vismaz 30 000 eur (salīdzinot pret LBN 002-19 gaiscaurlaidības prasībām) un dotais ietaupījums ar uzviju nosedz, piemēram, visas papildu izmaksas, kas ir saistītas gan ar ēkas gaiscaurlaidības pārbaužu veikšanu, gan papildu būvuzraudzības aktivitātēm. Turklāt, papildus pie ietaupījuma izmaksām vēl ir jāpieskaita arī dzesēšanas izmaksu ietaupījums, jo vasarās karstā gaisa ieplūde būs maksimāli samazināta, kā arī uzlabosies iekštelpu mikroklimats.

Zinot, ka ēkas gaiscaurlaidības pārbaudes veikšana un normatīvo gaiscaurlaidības rezultātu sasniegšana atbilstoši LBN 002-19 prasībām vēl joprojām nav Latvijas būvindustrijas ikdienas prakse, tad daudzos gadījumos projektos norādītā aprēķina energoefektivitāte paliek tikai uz papīra, jo normatīvajām prasībām nesasniegtās ēku gaiscaurlaidības vērtības nozīmē papildu ēkas apkures patēriņu līdz pat 50% no sākotnējā novērtējuma.
Lai ikviens varētu būt gandarīts par tikpat labiem ēkas gaiscaurlaidības rezultātiem, tad plānojot ēkas jaunbūvi vai atjaunošanu, ir svarīgi uzsākt darbu pie ēkas būvfizikas risinājumiem jau projektēšanas stadijā un turpināt to arī ēkas būvniecības laikā, kā arī obligāti veikt ēkas gaiscaurlaidības pārbaudes!

BlowerDoort testa veikšanas piemērs objektā – Skatīt video
Informatīvs raksts par BlowerDoor testa efektivitāti – Skatīt rakstu

Svarīgi atcerēties, ka energoefektīvi kvalitatīva ēka nav iedomājama bez zemiem ēkas gaiscaurlaidības rādītājiem un doto rādītāju noteikšana nav iespējama bez blowerdoortesta! Savukārt blowerdoortests nav iedomājams bez Būvfizikas!

Mūsu kompetence un projektu praktiskā pieredze var būt noderīga arī Jūsu projekta realizācijā, jo SIA “Būvfizika” pamatdarbība ir ēku siltumtehnisko procesu risināšana – siltuma un mitruma procesu novērtējums, BlowerDoor mērījumi, energoefektīvu ēku projekti, ēku energosertifikācija un energoauditi, būvprojektu un būvdefektu ekspertīzes. Integrēts pakalpojumu klāsts balstās uz augstu teorētisko un praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus!
Kopumā vairāk nekā 30 projekti, kuriem “Būvfizika” ir nodrošinājusi dažāda veida energoefektivitātes pakalpojumus ir ieguvuši, godalgotās vietas dažādos Latvijas konkursos, piem., “Energoefektīvākā ēkā”, “Latvijas Būvniecības gada balva”, “Ilgtspējīgākā ēka un projekts”.