Kāpēc izvēlēties mūs

SIA ”Būvfizika” ir vienīgais specializētais būvfizikas pakalpojumu sniedzējs Latvijā! Jau vairāk nekā 15 gadus palīdzam mūsu klientiem pareizi uzprojektēt un uzbūvēt siltumtehniski komfortablas ar augstu energoefektivitāti nodrošinātas un finansiāli efektīvas ēkas, novērst un identificēt dažāda rakstura defektus, kas saistīti ar siltuma un mitruma pārneses procesiem ēkās!

Uzņēmuma vadošais speciālists ir būvfiziķis Andris Vulāns
Andrim Vulānam ir inženierzinātņu maģistra grāds būvzinātnē. Andris Vulāns ir sertificēts Pasīvo māju projektētājs, sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā, ēku gaiscaurlaidības mērījumu veikšanas speciālists atbilstoši “BlowerDoor GmbH” standartiem, kā arī Vācijas “Būvkonstrukciju hermētiskuma asociācijas” biedrs.
Andra Vulāna pieredze praktiskajā būvniecībā apvienojumā ar pieredzi akadēmiski pētnieciskajā vidē ļauj mūsu uzņēmumam jebkuru Jūsu problēmsituāciju novērtēt un atrisināt ar augstu kompetences pakāpi un tehniski praktisku pieeju.
Andris Vulāns ar darbiem jau kopš 2002.gada ir apliecinājis savu kompetenci būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā dzīvē.
Andris Vulāns ir vairāku zinātnisko publikāciju un daudzu populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos par ēku energoefektivitātes un būvfizikas jautājumiem.