Mērījumi

Pieaugot ēku energoefektivitātes prasībām, attīstās arī kvalitātes kontroles mehānismi un instrumenti.

Mūsdienās vairāk nav jāuztraucas par mērījumu veikšanas sezonalitāti un jāgaida ziema, lai pārbaudītu ēkas kvalitāti! Mūsdienās pilnvērtīgas ēku kvalitātes pārbaudes iespējams veikt jebkurā gada laikā un arī pie nosacījuma, kad starp iekštelpu un ārējo vidi nav temperatūras atšķirības. Piemēram, jau ēkas būvniecības procesā ir iespējams novērtēt gan logu iebūves kvalitāti, gan loga stikla paketes siltumtehnisko kvalitāti, gan ārējo norobežojošo konstrukciju un visas ēkas kopējo gaiscaurlaidību.
Ikvienā energoefektīvā projektā kā neatņemamai sastāvdaļai ir jābūt ietvertai arī ēkas gaiscaurlaidības pārbaudei (BlowerDoor tests). Tāda veida pārbaudes veikšana ir vitāli svarīga visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, būvuzņēmējam, būvuzraudzībai, Pasūtītājam. Būvuzņēmējam, ēkas gaiscaurlaidības pārbaudes veikšana palīdz identificēt dažāda veida montāžas defektus vēl būvniecības stadijā, kā arī apliecināt savu veikto darbu augsto kvalitāti pie ēkas nodošanas ekspluatācijā. Savukārt projekta pasūtītāju tāda veida pārbaude papildus nodrošina ar ticamu informāciju, kura apliecina vai tiek sasniegtas projekta un Latvijas būvnormatīvos definētās prasības.

Nodrošinām sekojošas instrumentālās pārbaudes un mērījumus objektos:
  • Ēkas gaiscaurlaidības pārbaude (BlowerDoorTests)
  • Termogrāfija
  • Būvelementu siltuma caurlaidības koeficienta mērījumi
  • Mikroklimata parametru mērījumi
  • Selektīvā pārklājuma noteikšana logu stiklojumam
  • Mitruma daudzuma noteikšana būvmateriālos

MessSystem_Standard_DG-1000