Uzraudzība

Energoefektīvu ēku būvniecības process saistīts ar daudz detalizētāku un kompetentāku būvuzraudzības gaitu.

Uzmanība ir jāpievērš daudzām niansēm, kurām „parastā” būvuzraudzības procesā netiek pievērsta tik būtiska loma, piemēram,

Energoefektīvu ēku būvuzraudzības process nav tikai „papīru būšana”, bet arī projekta izmaiņu ietekmes uz ēkas energopatēriņu kontrolaprēķini un kvalitātes kontroles mērījumi objektā jau ēkas būvniecības procesā.

Būvējot energoefektīvu ēku kā pašsaprotamai parādībai ir jābūt papildu speciālistu piesaistei ar specifiskām zināšanām tieši energoefektīvu ēku būvniecības darbu kvalitātes kontrolei!