n50=0,18 (1/h) ir iespējams!

n50=0,18 (1/h) ir iespējams!

Andris Vulāns, būvfiziķis:

Ja kāds apšauba iespējamību sasniegt būvnormatīvā LBN 002-15 definētās ēkas gaiscaurlaidības prasības, tad, lūk, uzskatāms piemērs – Liepājas tenisa halle! Ēkas kopējā platība 5987,7 m2. Veicot ēkas pirmsnodošanas ekspluatācijā gaiscaurlaidības pārbaudi (blowerdoortests), LBN 002-15 23. un 24. punkta prasību izpilde, mērījuma rezultāts ir n50=0,18 1/h, q50= 0,67 m3/(m2xh)! LBN 002-15 prasība q50 ne lielāks par 1,50 m3/(m2xh), pasīvas ēkas kritērijs q50 ne lielāks par 0,60 m3/(m2xh).

blowerdoor

Būvprojekts  – UPB Projekti
Būvniecība – UPB Nams
Energoefektivitātes aprēķini un būvfizikas risinājumi – Būvfizika
Ēkas gaiscaurlaidības pārbaude – Būvfizika

Ēkas energoefektivitātes uzlabojums ir ~4,5 kWh/m2 (10% no ēkas patēriņa) salīdzinot ar situāciju, ja tiktu sasniegta LBN 002-15 normatīvā gaiscaurlaidības vērtība un tas ir ieguvums, ko ēkas apsamniekotājs iegūst “bez maksas” uz visu turpmāko ēkas eksplutācijas laiku. Naudas izteiksmē ietaupījums 10 gados sastādīs vismaz 15 000 eur (salīdzinot pret LBN 002-15 gaiscaurlaidības prasībām).
Zinot, ka ēkas gaiscaurlaidības pārbaudes veikšana un normatīvo gaiscaurlaidības rezultātu sasniegšana atbilstoši LBN 002-15 prasībām joprojām diemžēl nav Latvijas būvindustrijas ikdienas prakse, tad daudzos gadījumos projektos norādītā aprēķina energoefektivitāte paliek tikai uz papīra, jo normatīvajām prasībām nesasniegtās ēku gaiscaurlaidības vērtības nozīmē papildu ēkas apkures patēriņu pat 20-30 kWh/m2 apmērā!

Lai ikviens varētu būt gandarīts par tik labiem ēkas gaiscaurlaidības rezultātiem kā Liepājas tenisa hallē, tad plānojot ēkās jaunbūvi vai atjaunošanu, ir svarīgi darbu pie ēkas būvfizikas risinājumiem uzsākt jau projektēšanas stadijā un turpināt to arī ēkas būvniecības laikā un obligāti veikt arī ēkas gaiscaurlaidības pārbaudes!

Svarīgi atcerēties, ka energoefektīvi kvalitīva ēka nav iedomājama bez zemiem ēkas gaiscaurlaidības rādītājiem un doto rādītāju noteikšana nav iespējama bez blowerdoortesta! Savukārt blowerdoortests nav iedomājams bez Būvfizika!

BlowerDoort testa veikšanas piemērs objektā – Skatīt video
Informatīvs raksts par BlowerDoor testa efektivitāti Skatīt rakstu