Objekti

Nozīmīgākie realizētie projekti un objekti

Nodrošinātie pakalpojumi būvobjektos:

  • – Konsultācijas par ēku energoefektivitātes risinājumiem
  • – Būvelementu siltumtehniskie un kondensācijas risku aprēķini
  • – Termisko tiltu aprēķini
  • – Energoefektivitātes kvalitātes kontrole būvniecības laikā
  • – BlowerDoor testa veikšana, termogrāfija
  • – Ēkas energobilances un energopases sagatavošana
Objekti
Projekti