Aktivitātes

Nozīmīgākās sabiedriskās aktivitātes energoefektivitātes jomā