Pakalpojumi

Uzņēmuma pamatdarbības virziens ir ēku siltumtehnisko jautājumu risināšana. Nodrošinām integrētu pakalpojumu klāstu, kas balstās uz augstu teorētisko un praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus analīzes rīkus. Piedāvājam pakalpojumus, kas piemēroti komercuzņēmumiem, privātpersonām, ražošanas uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm.

Mūsu pakalpojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu visplašāko piedāvājumu vienkopus ikvienam, kuram ir nepieciešamība pēc būvfizikas risinājumiem. Piedāvajam pakalpojumus, kuri piemēroti gan projekta izstrādes stadijā, gan ēku būvniecības laikā, gan to ekspluatācijas un rekonstrukcijas laikā. Pie mums Jūs vienmēr saņemsiet tieši to, kas Jums ir nepieciešams!

Risinājumi arhitektiem

Uzticiet būvfizikas jautājumu risināšanu profesionāļiem un esat konkurētspējīgāki!

Arhitektu birojiem veicot projektu izstrādi piedāvājam sadarbības iespējas ēku energoefektivitātes un būvfizikas jautājumu risināšanā.

Sadarbības stūrakmens ir labi izveidotas un ilgspējīgas attiecības ar mūsu partneriem, kas ļauj mums saviem partneriem sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. Mēs uzskatām, ka partnerība ir mūsu biznesa stratēģijas vitāla un neatņemama sastāvdaļa.

Energoefektivitātes koncepciju izstrādes

Jums ir ideja jauna materiāla, būvizstrādājuma, konstruktīva risinājuma vai nekustamā īpašuma projekta attīstīšanai. Mēs Jums varam palīdzēt to paveikt!

Mums ir zināšanas un pieredze jaunu un inovatīvu būvmateriālu izstrādē, būvizstrādājumu adaptācijā atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem ņemot vērā valsts likumdošanas prasības. Veicam produktu analītisko izpēti pielietojot teorētiskās un laboratoriskās analīzes metodes. Izstrādājam būvmateriālu pielietojuma vadlīnijas un konstruktīvos risinājumus, informatīvos bukletus, metodiskos materiālus. Veicam visaptverošu energoefektivitātes risinājumu aprēķinus. Rakstam informatīvas preses publikācijas.