Konsultācijas

    • Konsultācijas

Konsultācijas ir universāls veids, kā izzināt nepieciešamos jautājumus, kas saistīti ar ēkas energoefektivitāti un būvfizikālajiem procesiem. Jauniegūtās zināšanas dos Jums iespēju izvairīties no daudzām kļūdām turpmākajās savās aktivitātēs, kas ir saistītas ar ēkas projektēšanu, būvniecību vai siltumtehniskajiem remontdarbiem. Kā arī ietaupīt naudu nevajadzīgās aktivitātēs un defektu novēršanā turpmākajā ēkas ekspluatācijas laikā. Mūsu zināšanas balstās uz augstu teorētisko un praktisko zināšanu līmeni. Mēs zinām, ko mēs sakām, jo mūsu ieteikumi ir realizēti daudzos objektos un ir jau arī izturējuši laika pārbaudi.
Radušās projektēšanas vai būvniecības kļūdas vai problēmsituāciju novēršana izmaksā dārgāk nekā savlaicīgi uzdots jautājums! Ir jāapzinās, ka nav mazsvarīgu jautājumu plānojot būvdarbus, kuru realizācijai nepieciešami tūkstoši! Mēs sniedzam konsultācijas ikvienam – vai tas būtu būvuzņēmums, būvuzraugs, privātpersona, projektētājs vai arhitekts. Konsultācijas ir maksas pakalpojums.

    • Būvprojektu energoefektivitāte

Nodrošinām plaša spektra pakalpojumus par ēku energoefektivitātes jautājumiem. Izstrādājam ēkas energoefektivitātes novērtējumus aprēķinātajai energoefektivitātei un ēkas pagaidu energosertifikātus, veicam termisko tiltu aprēķinus, būvelementu kondensācijas riska novērtējumus, būvprojekta energoefektivitātes prasību apraksta izstrādi. Pārbaudām citu būvprojekta sadaļu risinājumu atbilstību un saderību ar ēkas energoefektivitātes nosacījumu izpildi. Sniedzam konsultācijas par mezglu risinājumiem un projekta energoefektivitāti kopumā.

    • Lekcijas un semināri

Projektēšanas un būvniecības kļūdu novēršana maksā daudz dārgāk nekā savlaicīgi iegūtas zināšanas par iespējamām sekām un risinājumiem, kā būtu jārīkojas pareizi. Vairāk nekā 15 gadu praktiskā un akadēmiskā pieredze, kā arī darba dažādās likumdošanas darba grupās dod mums iespēju par ēku būvfizikas un energoefektivitātes jautājumiem runāt ar atbilstošu un visaptverošu kompetenci. Tāpēc piedāvājam vadīt gan izglītojošos seminārus, gan lekcijas par ēku energoefektivitāti un būvfizikas procesiem saistītiem jautājumiem visplašākajai auditorijai.

    • Energoefektivitātes risinājumi

Mums ir zināšanas un pieredze jaunu un inovatīvu būvmateriālu izstrādē, būvizstrādājumu adaptācijā atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem ņemot vērā valsts likumdošanas prasības. Veicam produktu analītisko izpēti pielietojot teorētiskās un laboratoriskās analīzes metodes. Izstrādājam būvmateriālu pielietojuma vadlīnijas un konstruktīvos risinājumus, informatīvos bukletus, metodiskos materiālus. Veicam visaptverošu energoefektivitātes risinājumu aprēķinus. Rakstam informatīvas preses publikācijas.

Būvizstrādājumu ražotājiem, piem., karkasa māju ražotājiem nodrošinām energoefektivitātes risinājumu tehnisko atbalstu, piedāvājot savus produktus eksporta tirgos. Mums ir zināšanas un pieredze darbā gan Ziemeļvalstīs, gan klimatiski eksotiskos reģionos, piem., Dubaja, Afganistāna, Grūzija. Izstrādājam energoefektivitātes novērtējumus atbilstoši Zviedrijas privātmāju energosertifikācijas prasībām.

  • Ilgtspējīga būvniecība

Nodrošinām izvērtējuma un kvalitātes kontroles pakalpojumus, kuri ir saistīti ar taksonomijas prasību izpildi (sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām) un ir piemērojama tādām aktivitātēm kā “jaunu ēku būvniecība”, “esošu ēku renovācija”, “ēku iegāde un turēšana īpašumā”, “energoefektivitātes aprīkojuma uzstādīšana, apkope un remonts”.
Sazinieties ar “Būvfizika”, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem taksonomijas prasību ieviešanā un izpētītu, kā varam palīdzēt jums nodrošināt atbilstību ES taksonomijas prasībām.
ES taksonomijas sistēma, sniedz vienotus kritērijus uzņēmumiem un ieguldītājiem par tiem saimnieciskās darbības veidiem, ko var uzskatīt par vidiski ilgtspējīgiem (t.i., tādiem, kas būtiski sekmē tādus ES vidiskos mērķus kā klimata pārmaiņu mazināšana, būtiski nekaitējot citu vidisko mērķu sasniegšanai), tādējādi tiecoties uzlabot šādu darbības veidu klasifikācijas pārredzamību un konsekvenci un ierobežot zaļmaldināšanu un fragmentāciju attiecīgajos tirgos.