Konsultācijas

 • Konsultācijas
 • Konsultācijas ir universāls veids, kā izzināt nepieciešamos jautājumus, kas saistīti ar ēkas energoefektivitāti un būvfizikālajiem procesiem. Jauniegūtās zināšanas dos Jums iespēju izvairīties no daudzām kļūdām turpmākajās savās aktivitātēs, kas ir saistītas ar ēkas projektēšanu, būvniecību vai siltumtehniskajiem remontdarbiem. Kā arī ietaupīt naudu nevajadzīgās aktivitātēs un defektu novēršanā turpmākajā ēkas ekspluatācijas laikā. Mūsu zināšanas balstās uz augstu teorētisko un praktisko zināšanu līmeni. Mēs zinām, ko mēs sakām, jo mūsu ieteikumi ir realizēti daudzos objektos un ir jau arī izturējuši laika pārbaudi.
  Radušās projektēšanas vai būvniecības kļūdas vai problēmsituāciju novēršana izmaksā dārgāk nekā savlaicīgi uzdots jautājums! Ir jāapzinās, ka nav mazsvarīgu jautājumu plānojot būvdarbus, kuru realizācijai nepieciešami tūkstoši! Mēs sniedzam konsultācijas ikvienam – vai tas būtu būvuzņēmums, būvuzraugs, privātpersona, projektētājs vai arhitekts. Konsultācijas ir maksas pakalpojums.

 • Būvprojektu energoefektivitāte
 • Nodrošinām plaša spektra pakalpojumus par ēku energoefektivitātes jautājumiem. Izstrādājam ēkas energoefektivitātes novērtējumus aprēķinātajai energoefektivitātei un ēkas pagaidu energosertifikātus, veicam termisko tiltu aprēķinus, būvelementu kondensācijas riska novērtējumus, būvprojekta energoefektivitātes prasību apraksta izstrādi. Pārbaudām citu būvprojekta sadaļu risinājumu atbilstību un saderību ar ēkas energoefektivitātes nosacījumu izpildi. Sniedzam konsultācijas par mezglu risinājumiem un projekta energoefektivitāti kopumā.

 • Lekcijas un semināri
 • Projektēšanas un būvniecības kļūdu novēršana maksā daudz dārgāk nekā savlaicīgi iegūtas zināšanas par iespējamām sekām un risinājumiem, kā būtu jārīkojas pareizi. Vairāk nekā 15 gadu praktiskā un akadēmiskā pieredze, kā arī darba dažādās likumdošanas darba grupās dod mums iespēju par ēku būvfizikas un energoefektivitātes jautājumiem runāt ar atbilstošu un visaptverošu kompetenci. Tāpēc piedāvājam vadīt gan izglītojošos seminārus, gan lekcijas par ēku energoefektivitāti un būvfizikas procesiem saistītiem jautājumiem visplašākajai auditorijai.

 • Energoefektivitātes risinājumi
 • Mums ir zināšanas un pieredze jaunu un inovatīvu būvmateriālu izstrādē, būvizstrādājumu adaptācijā atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem ņemot vērā valsts likumdošanas prasības. Veicam produktu analītisko izpēti pielietojot teorētiskās un laboratoriskās analīzes metodes. Izstrādājam būvmateriālu pielietojuma vadlīnijas un konstruktīvos risinājumus, informatīvos bukletus, metodiskos materiālus. Veicam visaptverošu energoefektivitātes risinājumu aprēķinus. Rakstam informatīvas preses publikācijas.

  Būvizstrādājumu ražotājiem, piem., karkasa māju ražotājiem nodrošinām energoefektivitātes risinājumu tehnisko atbalstu, piedāvājot savus produktus eksporta tirgos. Mums ir zināšanas un pieredze darbā gan Ziemeļvalstīs, gan klimatiski eksotiskos reģionos, piem., Dubaja, Afganistāna, Grūzija. Izstrādājam energoefektivitātes novērtējumus atbilstoši Zviedrijas privātmāju energosertifikācijas prasībām.

 • Ilgtspējīga būvniecība