Energoefektivitātes kvalitātes kontrole

  • Blower Door Tests

Veicot BlowerDoorTesta pārbaudi, iespējams:
✔︎ novērtēt veikto gaisnecaurlaidības būvdarbu kvalitāti jau ēkas būvniecības laikā
✔︎ pārliecināties par ēkas energoefektivitātes kvalitātes rādītājiem pirms tās iegādes
✔︎ novērtēt gaiscaurlaidības enerģētisko zudumu apjomu ēkā
✔︎ noteikt infiltrācijas zudumu jaudu apkures un dzesēšanas sistēmām
✔︎ novērtēt ēkas gaiscaurlaidības atbilstību likumdošanas, projekta prasībām.

Testu var veikt visu gadu, ne tikai ziemā! Defektīvo vietu identificēšanai papildu tiek izmantots gaisa plūsmas mērītājs (anemometrs), “dūmu plūsmas” ģenerators un termogrāfs.

Papildu mērījumam nodrošinam arī konsultācijas par identificēto defektīvo vietu novēršanas iespējām un to risinājumiem.
BlowerDoorTestu nodrošinām dažādās detalizācijas pakāpēs atbilstoši S, M, L, XL līmenim.
BlowerDoorTestu varam veikt ēkām ar tilpumu orientējoši līdz pat 150 000 m3.

Saskaņā ar LBN 002-19 prasībām jaunbūvējamām, pārbūvējamām un atjaunojamām apkurināmām ēkām to gaiscaurlaidība nedrīkst pārsniegt šī būvnormatīvā norādītās vērtības.

BlowerDoorTestu veicam saskaņā ar standarta LVS EN ISO 9972 prasībām.

Liela nekontrolēta gaisa plūsma rada papildu siltuma zudumus ēkā, caurvēju, kondensācijas bojājumus konstrukcijās, telpu pārkaršanu vasarā, pasliktina ēkas āra trokšņu izolāciju. Gaiscaurlaidības defekti ēkā var sastādīt līdz pat 60% no ēkas kopējiem siltuma zudumiem!

Esam Latvijā vienīgie Vācijas “Būvkonstrukciju hermētiskuma asociācijas” biedri! Savā darbā izmantojam modernāko ēku gaiscaurlaidības noteikšanas aprīkojumu.

Pieredze BlowerDoor testu veikšanā kopš 2011. gada. Esam gandarīti par ~95% Latvijas energoefektīvāko ēku BlowerDoorTestu veikšanu!

Nodrošinām kompetentāko ēku energoefektivitātes izvērtējuma pakalpojumu Latvijā, kas ir daudzkārtīgi apliecināts ar piešķirtajām godalgām ēkām ar mūsu piedalīšanos ēku energoefektivitātes un ilgtspējības konkursos!

Veicam arī ēku gaiscaurlaidības pārbaudes atbilstoši BREEAM, LEED, DGNB, taksonomijas sertifikācijas nosacījumiem (Testing and inspecting building fabric).

Ieskats BlowerDoor testa veikšanā, video skatīt šeit

Papildu informāciju par BlowerDoorTestu, skatīt šeit
BlowerDoorTesta bukletu, skatīt šeit

  • Termogrāfija

Veicam ēku un inženiertehniskā aprīkojuma termogrāfisko apsekojumu izmantojot augstas izšķirtspējas aprīkojumu.
Veicam ēku termogrāfiskos apsekojumus atbilstoši BREEAM sertifikācijas nosacījumiem (Testing and inspecting building fabric).

  • Būvdefektu ekspertīzes

Vienīgie Latvijā nodrošinām ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu izvērtējumu objektos, kurš balstās gan uz augstu teorētisko zināšanu, gan praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus! Nodrošinām arī priekšlikumu izstrādi identificēto defektu novēršanai.

  • Būvprojektu ekspertīzes

Vienīgie Latvijā nodrošinām ar ēkas energoefektivitāti un būvfizikas procesiem saistītu risinājumu izvērtējumu projektēšanas stadijā, kurš balstās gan uz augstu teorētisko zināšanu, gan praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus! Nodrošinām arī priekšlikumu izstrādi identificēto projekta risinājumu nepilnību novēršanai.

  • Būvdarbu kvalitātes kontrole

Vienīgie Latvijā nodrošinām ar ēkas energoefektivitāti un būvfizikas procesiem saistītu darbu kvalitātes kontroli ēku būvniecības un renovācijas stadijā, kurš balstās gan uz augstu teorētisko zināšanu, gan praktisko zināšanu līmeni, izmantojot mūsdienīgus procesu analīzes rīkus!

Veicam ēku energoefektivitātes kvalitātes kontroli būvdarbu laikā atbilstoši BREEAM, DGNB, LEED sertifikācijas nosacījumiem (Testing and inspecting building fabric).