Forum Wood Building Baltic

Dalība konference “Forum Wood Building Baltic


Andris Vulāns, SIA “Būvfizika” vadošais būvfizikas inženieris.
Ir produktīvi aizvadītas divas dienas konferencē “Forum Wood Building Baltic” 27.02-01.03.2019. Patiess prieks, ka konference aktualizē būvfizikas jautājumus koka ēku būvniecībā. Kā rāda pētījumu rezultāti, tad mitruma defektu un bojājumu apjoms joprojām ir liels. Bieži vien kā iemesls tam ir nepārdomāti risinājumi, neveikta risinājumu higrotermiskā analīze, būvniecības process un tā uzraudzība nebija prasībām atbilstoša.
Konferences secinājums ir nepārprotams – lai mazinātu defektu apjomu, ir jāatvēl lielāka loma savlaicīgai un visaptverošai risinājumu izstrādei jau projektēšanas stadijā un to būvfizikālai analīzei, kā arī būvuzraudzības procesā ietvert arī būvfizikālo risinājumu uzraudzību.