Energoefektivitātes darbu kvalitātes kontrole būvobjektā

Arvien lielāka uzmanība ēku būvniecības procesā tiek pievērsta energoefektivitātātes un būvfizikas kritēriju ievērošanai.

Energoefektivitātātes un būvfizikas kritēriju kontrole būvniecības laikā kļūst par ikdienas praksi.
Andris Vulāns, būvfizikas inženieris

Laikā, kad ēku energoefektivitātei pievērš arvien lielāku uzmanību, kā arī būvprojektos pielietoto materiālu klāsts kļūst arvien plašāks un risinājumi komplicētāki, ir nepieciešama arī profesionālāka attieksme pret būvdarbu procesu. Būvprojekta realizācijas laikā bieži vien rodas neparedzēti vai arī apzināti apstākļi, kuru ieviešana var radīt būtiskas atkāpes no definētajiem rādītājiem vai arī ilgtermiņā radīt neatgriezeniskus ēkas bojājumus, kuru novēršanai turpmākajā gaitā kādai no būvprocesā iesaistītajām pusēm radīs būtiskus finansiālus zaudējumus.

Apkopojot jau realizēto objektu pieredzi, ir pierādījies, ka ieguvumi no papildu kvalitātes kontroles būvdarbu (un projektēšanas) procesā ir ļoti efektīvi un nepieciešami, lai sasniegtu kvalitatīvu galarezultātu, kā arī novērstu iespējamos ēkas bojājumus, piem., no nevēlamiem ūdens tvaika kondensācijas procesiem ēkas būvelementos vai uz lokālveida termiskajiem tiltiem.

Balstoties uz gadiem uzkrāto pieredzi, esam izstrādājuši un ieviesuši realizācijā pakalpojumu, kurš nodrošina nepārtrauktu kvalitātes kontroli pār ēkas energoefektivitāti un būvfizikas procesus ietekmējošām aktivitātēm.

Vairāk par pakalpojuma nozīmi un efektivitāti skatīt šeit

Daži no mūsu projektiem, kuros noris energoefektivitātātes un būvfizikas kritēriju kontroles process:

– IKEA veikala jaunbūve Rīgā
– Daudzfunkcionāla centra Akropole jaunbūve Rīgā
– Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecība Ventspilī
– Liepājas olimpiskā centra vieglatlētikas manēža Liepājā (sadarbības rezultātus skatīt šeit)
– Privātmājas jaunbūve Zaķumuižā, Ropažu novads
– Privātmājas rekonstrukcija Dreiliņos, Stopiņu novads