KPFI energoaudits ražotnēs

Referāts starptaustiskā zinātniskā konference “Civil engineering`13″

Andris Vulāns konferences “Civil engineering`13″ ietvaros uzstājās ar referātu “Rūpnieciskā energoaudita pieredze Latvijā”.

Referāta kopsavilkumu angļu valodā skatīt šiet

Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte, Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 17. maijs, 2013.gads.